Aynı zamanda 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatına ilişkin hükümleri de halen uygulanmaktadır. Durumun gereklerine göre ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hizmet akdine ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.

Bu çerçevede işçi işveren ilişkisinin doğal bir sonucu olarak işçinin iş görme, hizmet üretme borcu doğarken işverenin de ücret ödeme borcu doğmaktadır. İşçinin iş görme borcu mevzuattan kaynaklanan sebeplerle sınırlandırılmıştır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhit ile arsa sahibi arasında, arsa sahibinin arsasına karşılık olarak müteahhidin arsa sahibine bağımsız bölüm yapmayı üstlendiği, arsa sahibinin de müteahhide arsa payını devretme borcuna girdiği karşılıklı, iki tarafa borç yükleyen, karma nitelikli bir sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Sözleşmenin niteliği hususunda farklı değerlendirmeler olmakla birlikte yüksek mahkeme kararlarında sözleşmenin trampa niteliği üzerinde durulmuştur.