17 Şubat

2014

Son günlerde ülkemizde vergi levhalı medyum haberlerinin yaygınlaşması üzerine konunun hukuki açıdan özellikle de vergi hukuku açısından incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede sorulması gereken ilk soru şudur. Kimler gelir vergisi mükellefidir?

Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde boşanma sebebi olarak hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışlar da boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.İlgili kanun maddesine göre ;“Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” (TMK m.162/1) 

A. GENEL OLARAK
Teknolojik ve ekonomik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği günümüzde boşanma da toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ömür boyu birlikte yaşamak, birlikte bir gelecek tesis etmek amacıyla kurulan aileler çeşitli sebeplerle dağılmaktadır. Boşanma, hukuki olduğundan daha fazla sosyal bir olgudur.

GİRİŞ

Kurumların aslında öz sermayelerine dahil olması gereken fonların ortaklardan ya da bunların yakınlarından alınmış kredi gibi gösterip bunlara tahakkuk ettirdikleri faizin ve  matrahın saptanması gider olarak indirerek vergi kaçırmalarını ifade eden örtülü sermaye kavramı . kaynağını Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinden almaktadır.

Hakkımızda

29 Ekim

2013

Av. Gökhan TOZOĞLU ve Av. Caner ÇOBAN tarafından 2011 yılının Haziran ayında’Güçlünün değil haklının yanında olmak gerekir’ felsefesi ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Hukuk Büromuz her türlü hukuki ihtilaf ile ilgili olarak müvekkilerimizin haklarını sonuna kadar korumayı ve müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri yerine getirmeyi ilke edinmiştir. Hak ve hakkaniyet kavramlarını herşeyin üzerinde tutan hukuk büromuz, yasalarca insanlarımıza tanınmış her türlü hakkın ihlaline karşı her türlü hukuki mücadeleyi takip etmektedir.

Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12